بازگشت مناظره ای برای خالی نبودن عریضه!
    < مناظره ای برای خالی نبودن عریضه!   < دستنوشته های سال 1392   < دست نوشته ها   < 


 پایان بخش اول مناظره

مناظره ای برای خالی نبودن عریضه! (نقدمناظره کاندیداها)

اولین مناظره تلویزیونی کاندیداهای ریاست جمهوری (دوره یازدهم) جمعه ۱۰ خرداد ازسیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد.

بی شک مناظره های جنجالی دوره پیشین ،سطح توقع مردم را از مناظره های تلویزیونی کاندیداها بالا برده است.

درسال ۱۳۸۴ هرگاه محمود احمدی نژاد یک پای مناظره قرار می گرفت مردم درانتظار هیجانی مانند یک مسابقه فوتبال یا یک فیلم هیجان انگیز بودند .به همین خاطر حتی خانواده هائی که برای تفریح به پارکهای تهران می رفتند هم دور مانیتورهای بزرگ تعبیه شده جمع می شدند تا لحظه ای از این برنامه را از دست ندهند.

چقدراز این جذابیت به دلیل سخنان بی محابای احمدی نژاد بود وچقدربرای دانستن وآگاهی از برنامه های کاندیداهای رقیب برکسی معلوم نیست چراکه هیچ مؤسسه تحقیقاتی دراین زمینه تحقیقی انجام نداده یا اگر داده است نتایج آن را منتشر نکرده است.

هرچه هست نمیتوان منکر جذابیت مناظره های دوره دهم شد. اما ازنگاه نقدرسانه باید گفت اولین مناظره انتخاباتی یازدهم نه تنها هیجان انگیز نبود بلکه عمده هیجاناتی که مصاحبه های ویژه خبری ۲۲:۴۵ ایجادکرده بود را نیز فرونشاند!

درکالبدشکافی این موضوع می توان به چند نکته اشاره کرد:

۱-اولین عامل که ازقبل هم قابل پیش بینی بود حضور ۸کاندیدا به طور همزمان در یک استودیو و تقسیم وقت برابر با حوصله مخاطب است . با یک حساب سرانگشتی می توان گفت دریک فرصت ۱۲۰ دقیقه ای به هرکدام از ۸ نفر ۱۵ دقیقه خواهدرسید ودریک برنامه ۳ ساعته سهم هرشخص ۲۲.۵ دقیقه خواهدبود.

این ۱۵ دقیقه را به ۵پرسش تقسیم می کنیم سهم هر کاندیدا برای پاسخ به هر پرسش ۳ دقیقه خواهدبود واگر ۲۲.۵ را به ۵پرسش ۴.۵دقیقه خواهد بود.این درحالی است که تعداد سؤالات بیشتر بودوبرای هرسؤال فقط 90ثانیه دراختیارکاندیداها قرار می داد. 

این مسئله دو مشکل را به وجود می آورد:

۱-۱- تمرکز پاسخگو (کاندیدا)برای پاسخ به هر پرسش تحت الشعاع زمان بندی او برای گفتن تمام نکته هایش خواهدبود بنابراین فرصتی برای تامل در نظرات دیگران وایجاد چالش به عنوان عنصری برای جذابیت وتضارب آرا وجود نخواهدداشت.

۲-۱-تمرکز مخاطب(بیننده وشنونده) برای تأمل درپاسخهای هرکدام ازکاندیداها به طور معمول به هم می خورد ؛چراکه باید پاسخ ۸ نفر را به یک سؤال بشنود،ادراک نماید وسرانجام جمعبندی وانتخاب نماید.

۲-انتخاب پرسشها برای چنین مناظره پر مخاطب وشلوغی (ازحیث تعداد کاندیداها) باید بسیار دقیق وحساب شده تر صورت می گرفت به نحوی که میان زمان 90 ثانیه ای پاسخگویان وماهیت پرسش توازن وجود می داشت .به عنوان مثال یکی از این پرسشها این بود :

برنامه عملیاتی دولت شما برای مهار گرانی وتورم چیست؟

فرض کنید از پدر یک خانواده پرسیده شود  برنامه شما برای اینکه بتوانید ازعهده تورم موجود درجامعه بربیائید وخانواده تان را به سلامت از پیچ وخم گرانیها به در آورید چیست؟اگر پدر از قدرت منطق واستدلال وتفکر وفن بیان نیز برخوردار باشد به چند دقیقه برای تشریح برنامه های خود نیاز دارد .حال یک نفر که می خواهد برنامه های خود برای جلوگیری از تورم دریک کشور را شرح دهد چقدر زمان لازم دارد تا آن را برای مردم بیان کند؟

حال اگر بخواهد هم برنامه های خودرابگوید وهم برنامه های دیگران را به بوته نقد بسپارد چه میزان زمان لازم دارد؟

نتیجه منطقی آن است که وی از نقد نظرات رقبا صرفنظر کند تا برنامه خودش را اعلام کند.واین یعنی فاصله گرفتن از بحث با دیگران و نبودن چالش درگفتگو .

3- چینش کاندیداتورها دریک دکور تخت و یکنواخت که همه دریک خط نشانده شده اند نشان می دهد از اساس تفکر چالش برانگیزی دراین مناظره مدنظر نبوده است .هیچ کاندیدائی نمی تواند درچشم کاندیدای دیگر نگاه کند وتمرکز نماید وفقط منتظراست تا نوبت گفتار به خودش برسد تا نظراتش را بگوید بی آنکه تأثیر گفته اش را در دیگر رقبا ببیند وبسنجد .این نیز یعنی پرهیز از چالش .

4-حضور دومجری یکی مجری اصلی (مرتضی حیدری) یکی بنا به معرفی مجری اصلی به عنوان کمک مجری(دکترطلوعی) که اولی فقط قرعه ای می کشید وسؤالات از پیش تعیین شده را می خواند ودومی صم بکم به دوربین یا مجری اصلی یا کاندیداها نگاه می کند نشانه دیگری از پرهیز از چالش دربطن اولین مناظره تلویزیونی است.

به همین مقدار بسنده می شود همین 4 نکته نشان می دهد از اساس تصمیمی برای انجام مناظره ای مهیج وجود نداشته است یا اگر وجودداشته است سناریوی اجرا شده در برابر دیدگان 70 میلیون نفر جمعیت کشور چنین حسی را ایجاد نمی کند برای این مسئله می توان دو فرضیه را مطرح کرد:

فرضیه اول: سناریوی نوشته شده ایراد داشته است ویا اینکه اجرای سناریو مشکل داشته است.که لازم است رسانه ملی برای مناظره های بعدی فکر دیگری کند.چراکه برایند این مناظره به خلق حماسه سیاسی نمی انجامد.

فرضیه دوم:تجربه 4 سال قبل و افسارگسیختگی کاندیدای غیرقابل پیش بینی سال 88 که مرزهای اخلاق را در برابر دیدگان ایرانیان زیرپاگذاشت  وادب را قربانی سیاست کرد صداوسیما را محتاط ومحافظه کارتر نموده است.به حدی که از اساس به دنبال مباحث چالشی نبوده است.

درهردوی این فرضیه ها یک اصل مسلم نادیده گرفته شده است وآن حق مخاطب از رسانه ملی است .رسانه ای که به فرموده رهبر انقلاب بهترین وسیله برای تبلیغات کاندیداها ست و می تواند جلوی اسراف وتبذیرها را درتبلیغات سیاسی بگیرد.

تبلیغات بسیار زیادی که درطول هفته گذشته برای این مناظره صورت پذیرفته بود و این بخش از تبلیغات را مهیج ترین قسمتها والبته آگاهی بخش ترین آنها برمیشمرد با آنچه جمعه 10 خرداد 1392 صورت پذیرفت تفاوت بنیادین داشت.

البته نباید منکر زحمات دست اندرکاران این برنامه شد چراکه به هرحال تهیه برنامه ای با این حساسیت زحمات زیادی را مترتب می سازد که نباید از آن غفلت شود. 

بااین همه درحالی که هنوز مناظره پایان نگرفته وآثاراعتراض دونفرازکاندیداها به پرسشهای بخش دوم تأثیرخودرادر نظرسنجیها نشان نداده است ، پیامکهای طنز آمیزآغاز شده است شاید روزهای آینده پیامکهای مسابقه "عموحیدری "جایگزین برخی از پیامکهای سیاسی شود.

باید منتظر ماند ودید آیا انتقاداتی که به این مناظره وارد شد در تصمیم گیریهای بعدی گردانندگان این برنامه مؤثر خواهدبود یا هنوز هم دربرهمین پاشنه خواهد چرخید؟

 

 

 

 

 

0
2
جمعه 10 خرداد 1392 ساعت : 16:19:05
یدالهی
در کشوری که با یک غوره گرمیمون میکنه و با یک مویز سردی، چاره ای نداریم و باید احتمال خطر رو کم کنیم. ما بدون تعارف فرهنگ گفتگو نداریم و نخبگان ما گفتگو رو یاد نگرفتن. به نظرم با در نظر گرفتن این شرایط تمام نکاتی که جناابعالی برشمردید رو باید به عنوان نقاط قوت این برنامه به شمار بیاریم. ارادتمند

0
1
شنبه 11 خرداد 1392 ساعت : 22:58:50
نیلوفر
سلام . من هم فکر میکنم که رسانه ملی بدلیل خاطره تلخی که از مناظره ÷یشین آقای احمدی نزاد داشتند این روند رو ÷یش گرفتند . به هر حال نباید از زحمتی که برای اون کشیده شده بود غافل بشیم . ضمن اینکه هر کاری هم میشد نتیجه خوبی نداشت ما متاسفانه بلد نیستیم رودرروحرفامونو با هم بزنیم . یادمون باشه مناظره های سال 88چند نفر کشته بیرون داد ؟


:: ارسال نظر ::
  نام (اختیاری)
  پست الکترونیک (اختیاری)
  آدرس وبسایت یا وبلاگ (اختیاری)
نظرشما
 
کد امنیتی 
توجه: کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد

www.Dabbagh.ir Copyright © 2012 , All rights reserved.
Email : Info@Dabbagh.irRSS