بازگشت سرانجام ،مناظره!
    < سرانجام ،مناظره!   < دستنوشته های سال 1392   < دست نوشته ها   < 


آغاز سومین مناظره در رسانه ملی

سرانجام مناظره

سرانجام در آخرین فرصت کاندیداها برای گفتگوی زنده و رودررو با یکدیگر بینندگان سیما موفق به دیدن یک مناظره واقعی شدند.مناظره ای که بیش از هرچیز مرهون انتقادات سازنده ای بود که در روزهای اخیر ازسوی اقشار مختلف به خصوص کارشناسان رسانه ای مطرح شد وموردتوجه مسؤلان رسانه ملی قرارگرفت. دراین باره چندنکته حائزاهمیت است:

1-توجه رسانه ملی به نظرات بینندگان وتغییر در برنامه رفته رفته صداوسیمارا به دستیابی به مدل مطلوب وبهینه نزدیکتر کرد .هرچنددر آخرین روز این مناظره ها به این مدل رسید اما ازقدیم گفته انددیررسیدن بهتر از هرگزنرسیدن است.

2-هرچه بخش اول مناظره امروز موفق بود بخش دوم فاقد هرگونه جذابیت وویژگیهای مناظره ای بود.دراین بخش پرسشهائی به قید قرعه برای کاندیداها مطرح می شد که دومشکل داشت:

اول:عدم یکدستی وتوازن درپرسشها .برخی سؤال ها بسیار بلند وبرخی فقط در چندکلمه خلاصه می شد.

دوم:اکثر سؤالات پاسخهای روشن وبدیهی داشت که هیچکدام ازکاندیداها نمی توانستند پاسخی غیراز آنچه که مشخص است بدهند مثلاً

 امروز نظرشما درباره این جمله امام چیست که فرمودند:آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند!

آیا کسی میتواند نظری غیر از تأیید سخنان امام (ره)بیان کند؟

ویا اینکه:نظرشما درباره حماسه نهم دی چیست؟

این پرسشها استمرار همان سؤالات کلیشه ای روز نخست مناظره ها بود با این تفاوت که پاسخهای دو یا چهار گزینه ای نداشت وپاسخ آزاد بود اما واقعاً پاسخها نمی توانست از یک حیطه از پیش تعیین شده فراتر رود.

3- تمام انرژی بخش اول کاندیداها تخلیه و در بخش دوم نه تنها امکان مناظره وجودنداشت بلکه انگیزه ای هم برای پاسخ وچالش وجودنداشت.

به هر حال نباید ازنظر دورداشت که ماهیت سرد رسانه تلویزیون برای ایجاد مباحث گرم سیاسی مناسب نیست شاید اگرمناظره در رسانه گرمی چون رادیو تهیه می شد ازاساس متفاوت از جیزی بود که امروز شاهدش بودیم.جالب اینجاست که مشاورهنری این مناظره ها یکی از موفق ترین کارگردانان مسابقات وجنگهای تلویزیونی بود و طبیعی است که ایشان از تمام ظرفیت تلویزیون با همراهی کارگردان مربوطه به خصوص درمناظره اول استفاده کرد اما باید اذعان داشت که بحث گرم سیاسی در بستر رسانه سرد تلویزیون کمابیش همین است که شاهدش بودیم تنها حسن این کار آن بودکه  بخشی از روحیات کاندیداها به طور ناخودآگاه در بخش اول مناظره ودرچالش با دیگران درمیمیک صورت وحرکات بدن قابل مشاهده وارزیابی بینندگان تیزبین قرارگرفتت.

درمجموع به رسم ادب وفرهنگ ایرانی باید حاصل  زحمت دست اندرکاران این برنامه ها  را ارج گذاشت واظهار امیدواری کرد که مجموع تلاشهای به عمل آمده به تشخیص بهترین کاندیدا برای هم میهنانمان کمک کرده باشد. 


:: ارسال نظر ::
  نام (اختیاری)
  پست الکترونیک (اختیاری)
  آدرس وبسایت یا وبلاگ (اختیاری)
نظرشما
 
کد امنیتی 
توجه: کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد

www.Dabbagh.ir Copyright © 2012 , All rights reserved.
Email : Info@Dabbagh.irRSS