بازگشت مدیریت تولید(تهیه کنندگی رادیو)
    < مدیریت تولید(تهیه کنندگی رادیو)   < جزوه های درسی   < درس و بحث   < 


تهیه کنندگی رادیو ازمشاغل اصلی رادیوبه شمار می رود. درسال 1389مرکز آموزش صداوسیما تهیه جزوه آموزشی مدیریت تولید"را برای دوره آموزشی حین خدمت تهیه کنندگی رادیوبه من سپرد .این جزوه اکنون به عنوان منبع اصلی این درس برای تهیه کنندگان رادیو به شمار می رود.دراین درس به مراحل ساخت یک برنامه رادیوئی ونقش تهیه کننده در مدیریت تولید برنامه اشاره شده است.   

 

 


:: ارسال نظر ::
  نام (اختیاری)
  پست الکترونیک (اختیاری)
  آدرس وبسایت یا وبلاگ (اختیاری)
نظرشما
 
کد امنیتی 
توجه: کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد

www.Dabbagh.ir Copyright © 2012 , All rights reserved.
Email : Info@Dabbagh.irRSS