بازگشت راهنمای خبرنگاران رادیو
    < راهنمای خبرنگاران رادیو   < کتابهای مفید   < درس و بحث   < 


کتاب راهنمای ژورنالیسم رادیوئی برگردان کتاب است که درآن به شیوه های کار یک ژورنالیست رادیوئی اشاره شده وبه وسیله آکادمی دویچه وله به چاپ رسیده است.من این کتاب را در حاشیه کارگاه آموزشی مشترک بین مرکز آموزش صداوسیما و دویچه وله از سرکار خانم توفرن دریافت کرده ودرزمان ریاست مرحوم مهندس کاشانی (رئیس وقت مرکز آموزش صداوسیما)مجوز ترجمه ونشر آن از آکادمی مذکور گرفته شد واکنوه برروی وبسایت مرکز آموزش صداوسیما متن انگلیسی وفارسی آن قرار دارد.من درمقدمه فارسی این کتاب نکات مهمی را درباره واژه ژورنالیسم وبه کارگیری آن دررادیو نگاشته ام. براین اساس اگرچه manual for radio journalistsبه  ترجمه لغت به لغت عبارت   معنای راهنمای خبرنگاری رادیوئی است اما به اعتقادمن این ترجمه دقیق وکاربردی نیست زیرا ژورنالیسم دررادیو مفهومی عمیق تر وگسترده تر از خبرنگاری است.متن فارسی کتاب از همینجا قابل دانلود کردن است.

 کتاب راهنمای ژورنالیسم رادیودئی  

 


:: ارسال نظر ::
  نام (اختیاری)
  پست الکترونیک (اختیاری)
  آدرس وبسایت یا وبلاگ (اختیاری)
نظرشما
 
کد امنیتی 
توجه: کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد

www.Dabbagh.ir Copyright © 2012 , All rights reserved.
Email : Info@Dabbagh.irRSS