بازگشت جامعه شناسی جنبش سبز یا اندیشه های جنسی درحوزه فرهنگ؟
    < جامعه شناسی جنبش سبز یا اندیشه های جنسی درحوزه فرهنگ؟   < سال 1389   < دست نوشته ها   < 


جامعه شناسی جنبش سبز یا اندیشه های جنسی درحوزه فرهنگ؟
روزنوشت, صفحه اصلي ۲۶م بهمن ۱۳۸۹
(نقدی برجامعه شناسی جنبش سبز نوشته وحید یامین پور)

مدتی بود در این فکر بودم که  چرا رسانه ملی به عنوان تنها کانال رسمی وقانونی انتقال سیگنالهای رادیوئی وتلویزیونی درکشور، در برنامه های نمایشی خود وفیلمها وسریالهایی که به موضوعات بنیادین مرتبط با ارزشهای انقلابی مرتبط است ، از چاشنی عشق مرد وزن- اگر نگویم به صورت افراطی -اما حداقل ، بیش از گذشته بهره می برد؟  وآنها را از متونی تأمل برانگیزدرباره سیاست وفرهنگ به ملودرامهائی  سطحی وبی رمق تنزل داده است؟ آیا خواسته مخاطب رسانه را به این سو کشانده است یا سوپ  فرهنگی ما  آنقدر مقوی بوده است که امروز دیگر به جای پروتئین نیازمندچاشنی وادویه است؟ راستی چه شده است که ما از “دیده بان “سینمای جنگی به “اخراجیها” رسیدیم؟ واز سریالهای تلویزیونی” گل پامچال” و”سربداران” به “همچون سرو “و”تبریز درمه” رضایت می دهیم که اگر از آن حضور  پزشک زن بی پروا را درقرارگاهی مردانه و  چشم وابروی دختر گرجی رابگیریم جذابیت داستان کششی برای همراهی مخاطب ندارد؟آیا لازم است کژروی های منافقین کوردل را در کشمکش احساسی دوعضو زن ومرداین گروهک ورقیبی عشقی در سریال” ارمغان تاریکی” دید؟

بی شک مطالعات فرهنگی و نقدهای ارتباطی  پاسخهای جالبی در حوزه های نظری بر این تغییر رفتار رسانه ای دارد که باید درفضائی آرام وبی تنش آنها را مطرح کرد و مورد بررسی قرار داد اما آنچه که باعث نگارش این مطلب شد طرح مسأله جدیدی است که از سوی یکی ازچهره های جوان سیاسی کشور در هفته های اخیر درباره جنبش موسوم به جنبش سبز مطرح شده است که درنوع خود بدیع وجذاب است . از قضاما هردو  مدتی در رسانه ملی درشبکه های متفاوتی بدون شناخت ازهم با چهره هایی در رادیو همکاربودیم که به اعتقاد ما ،با تساهل وتسامح خویش ادبیات جدیدی  را درمیان قشرجوان گشودند که برگرفته اززبان مخفی گروه کوچکی از جوانان کشورمان بود که بیشترمی شد آنها را  متعلق به  محدوده جغرافیائی خاصی ازتهران نظیر جردن دانست . بعدها هردوی ما به دلیل انتقاد از این قبیل اقدامات لطماتی خوردیم که من شخصاً از عملکرد خویش راضی واین لطمات را شیرین می دانم واگرچه هیچگاه فرصت تبادل نظر رودرو با  دوست گرانقدری نظیر جناب آقای یامین پور دست نداد اما همیشه شجاعت ایشان را دراستعفای شرافتمندانه از رادیو جوان در اعتراض به روند آن زمان شبکه مذکور می ستایم.

این بار ایشان با نوشته کوتاه خویش تحت عنوان “آیا جنبش سبز یک جنبش جنسی است؟” تحلیل خویش را درباره ریشه این جنبش درقالب یک سوال مطرح مینماید .سؤالی که خود به آن پاسخ می دهد.اما نکته ای که از دید این حقیرمهم است نوعی قطعیت در مورد پاسخ به این مسأله است. که شاید به نحوی احساس افراط در بیان این دیدگاه را تداعی می نماید. بی شک ایشان درمقام یک استاد جوان واهل مطالعه که از سال ۸۰که وارد صداوسیما شده اند،درفاصله کم زمانی از ورودشان به فعالیتهای اجتماعی تاکنون(سال۸۸) پستهای مختلفی در سطوح عالی رسانه ملی ،دانشکده خبر وحتی مدیرکلی دروزارتخانه مهمی همچون وزارت کشور را تجربه کرده اند، برای نوشتن این مطلب از تجارب علمی وعملی خویش بهره برده اند. این حقیر نیز ازدور ونزدیک شاهد کژرفتاریهای برخی از افراد اغتشاشگر به خصوص بعضی از زنان در خیابانهای تهران بوده ام که نه تنها در فتنه ۸۸ بلکه در تیرماه ۷۸ هم همینکه آب را گل آلود یافتند اولین واکنششان برداشتن حجاب ازسر وتن، وحضوردربین مردان بود که بی تردید نشانگر نوعی عقده جنسی به شمارمی رفت که به این شکل واشکال دیگری خودنمائی می کرد،اماآیا همه ماجرا همین است؟ به نظر می رسد این دلایل آنقدر کافی نیست که بتوان آنرا دلیل محکمی برای ریشه های مسائلی دانست که متأسفانه ازخرداد۸۸ تا ۲۵بهمن امسال نیزادامه یافته است وعجیب تر آنکه راه حل این مشکلات را در یافتن راهی برای ارضای جنسی جوانانی دانست که به قول جناب یامین پور “حمالی جریان فتنه را برعهده داشتنه اند”!!

نقدها ونوشته های ایشان درمطبوعات وبه خصوص تلاششان درتنویر افکار عمومی برابر سلیقه شان در برنامه دیروز امروز فردا بر کسی پوشیده نیست اما شاید این نوشته  که مستقیماًبه نیازهای برآورده نشده جنسی جوانان در جامعه ما به عنوان علت شرکت آنها در میتینگهای سیاسی بعدازانتخابات سال ۸۸ اشاره می کند و ازکنارعوامل  متعدد دیگر به راحتی می گذرد، نیاز بقدری  اصلاح  داشته باشد ،تاضمن بررسی سایر ریشه های جنبش سبز به این عنصر نیزکه شاید انگیزه دست چندم افراد معدودی بوده است  با ذکر دلایل مستدل اشاره شود.

حقیقت این است که راه روشنی که حضرت امام خمینی (ره)برای تداوم انقلاب وسنجش میزان درستی ونادرستی  اعمال  کسانی  که خودرا فرزندان انقلاب  می نامند باقی گذاشته اند واز سوی رهبری نیز مورد تاکیداست به حد کافی ما را از ارائه نظریه های جامعه شناسانه وروانشناسانه ای که به “نظریه های فرویدی “معروف است مستغنی می سازد.

ایشان (امام ورهبری)همواره فرموده اند :” هروقت آمریکا وانگلیس برای شما دست زدند بدانید که یک جای کارتان اشکال دارد.”(نقل به مضمون)وامروز وقتی حمایت بی دریغ مسولان ورسانه های وابسته به آمریکا انگلیس واسرائیل را از غائله ۲۵ بهمن می بینیم کافی است که بدانیم این جنبش سراز کجا درآورده است وسران ان چه میزان به امام وآرمانهای ایشان پایبندند؟

اگر تحلیلهای جدی فرهنگی واجتماعی آن هم ازسوی کسانی مانند آقای یامین پورکه نفوذ زیادی در حوزه فرهنگ عمومی دارندجای خودرا به تحلیلهای جنسیتی دهد بیم آن می رود که نوعی دیدگاه” ادیپی “برمسائل مختلف اجتماعی وحتی آثارفرهنگی وهنری حاکم شود وبراین محصولات تأثیر گذارد وشاید هم گذاشته باشد؟ چرا که حداقل در حوزه هنرهائی نظیر سینما ،نمایش وتلویزیون  مثالهائی که درابتدا آوردیم نشانگر چرخش دیدگاه دست اندرکاران این حوزه ها به سوی جذابتهای جنسیتی در پیامهای ارتباطی است.  

آیا می توان گفت حق با نویسنده دیالوگ عباس میرزا درسریال “تبریزدرمه “است که گفت :دوچیز مانع پیشرفت مردان دراین مملکت است ، پول و زن !

برای مشاهده نوشته آقای یامین پور روی این لینک  کلیک کنید http://kistiema.blogfa.com/post-93.aspx


:: ارسال نظر ::
  نام (اختیاری)
  پست الکترونیک (اختیاری)
  آدرس وبسایت یا وبلاگ (اختیاری)
نظرشما
 
کد امنیتی 
توجه: کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد

www.Dabbagh.ir Copyright © 2012 , All rights reserved.
Email : Info@Dabbagh.irRSS