بازگشت جدائي عليه هژموني
    < جدائي عليه هژموني   < مقالات فارسی   < 
“جدائی “علیه “هژمونی”

ارسال شده در تاريخ ۱۶م اسفند ۱۳۹۰


سایت فارسی”دویچه وله “پنجشنبه ۱۱اسفندماه ۱۳۹۰برابربا اول مارس ۲۰۱۲در خبری فرهنگی اعلام کرد :

“بلیط فیلم جدائی نادر ازسیمین در سینماهای اسرائیل نایاب شده است.”

این خبرتقریبا” اغلب ارزشهای خبری کلاسیک را داراست .اما اهمیت این خبر ازنظرمن نه در

استثناوشگفتی و  نه درشهرت آن است بلکه در بازتاب حرکتی فرهنگی است که مرزهای هژمونی صهیونیستی را درنوردیده است.

  هژمونی از واژۀ هژمون یونانی به معنای رئیس یا فرمان­روا است و اشاره است به تسلط یا تفوّق کشوری بر کشورهای دیگر از طریق دیپلماسی یا پیروزی نظامی.

اما آنتونیو گرامشی ه‍‍‍‍‍‍‍‍ژمونی رادر غلبه نظامی یا سیاسی محدودنمی کند بلکه قائل به غلبه ایدئولوژیک نیز است .درحقیقت قدرتهای بزرگ غلبه نظامی یا تفوق سیاسی را حاشیه ای بر غلبه ایدئولوژیک خود می دانند. بسیاری از سلطه گران بوده اند که باقدرت نظامی بر کشورهای دیگر غلبه کرده اند اما در مصاف ایدئولوژیکی وفرهنگی مغلوب فرهنگ کشور تحت سلطه خویش گردیده اند.

به نظر می رسد در عصرکنونی استعمارنوین به جای سلطه نظامی وسیاسی درصدد سلطه ایدئولوژیک وفرهنگی برکشورهای هدف می باشد.با این ایده باید ادعا کردکه غرب( به معنای آمریکاو بخشی از اروپا به علاوه اسرائیل)یک هژمونی فرهنگی را دنبال می کنندکه نتیجه آن تسلط برتمامی کشورهای غیر می باشد .من معتقدم علاوه برکشورها مشرق زمین وخاورمیانه نقاطی از اروپای شرقی ،آمریکای لاتین
وحتی کانادا مقصدهای کشورهای سلطه جوی غرب بوده و از این جهت  به اقتضا موردمورد هجمه فرهنگی ،اقتصادی و درصورت لزوم نظامی واقع می شوند.

هالیوود بخشی از موتور فرهنگی هژمونی یاد شده به حساب می آید . ورود درهالیوود تابع مقرات نانوشته ای است که برمبنای آن شخص با هر فرهنگی اگر قصد ورود در این سرزمین را دارد باید قواعد هژمونی فرهنگی غرب را بپذیرد.سکس وخشونت بخش مهمی از این فرهنگ است .ماجرای حضور گلشیفته فراهانی در این سینما همانقدر که درفرهنگ مردم ما زشت وخجالت آور است در فرهنگ هالیوودی  عادی وبی اهمیت است ؛چون قاعده بازی اینگونه حکم می کند .

و شاید همین قواعدکلی است که برخی ازسینماگران داخلی و جریانات فرهنگی ایران درخشش فیلمهای ایرانی در جشنواره های معتبر

سینمائی خارجی را بر نمی تابند.

 اما من معتقدم  مورد  جدائی نادر ازسیمین استثنائی در این قاعده به وجود آورده است . به اعتقادمن اسکار ویترین زیبائی از هنر سینماست. هنری که به دوبخش درون هژمونی وبرون هژمونی غرب تقسیم می شود.

یعنی فیلمهای هالیوودی وفیلمهای خارجی.طبیعی است که درمورد اولتمام قواعد سینمای هالیوود باید مدنظرباشد اما دربخش دوم نسبت به فیلمهای خارجی با کمی اغماض نسبت به ملاکهای هژمونیک برخورد می شود. به هرحال غرب می داند بخشی از جهان دربرابر هژمونی فرهنگی آنها مقاوت می کند لذا نمی توان انتظارداشت تمام قواعد بازی رعایت شود.

شاید مسئله مهاجرت در نگاه اول نشانگرتسلیم سینما گر ایران در قاعده مطلوب غرب باشد اما من مخالف این نکته هستم که فیلم جدائی نادر از سیمین را یک فیلم درجهت منافع هژمونی فرهنگی غرب تلقی کنیم.

به اعتقاد من اصغر فرهادی بانگاهی رئالیستی درکنار ارائه تصویری از مشکلات اجتماعی موجود در زندگی بخشی از مردم طبقه متوسط شهری ایران  نگاهی عمیق و منطقی به زندگی بخش دیگری از مردم کشورش نیز داشته است مردمی که اگر نان برای خوردن ندارند اما دست ازاعتقادات دینیشان برنمی دارند وحاضر نیستند به ازای حل مشکلات مادیشان به آموزه های دینی خود پشت پا بزنندو برای امری که به آن یقین ندارند به کتاب مقدس قرآن قسم بخورند. سکانس ماقبل آخر این فیلم اوج شعور ودرک فیلمساز از این بخش ازجامعه امروزایران را نشان می دهد .

 جالب اینجاست که این روایت فیلمساز طوفانی از همراهی تماشاگران سینما را با سلایق مختلف در نقاط مختلف جهان به راه انداخته است.

طوفانی که از جشنواره بین المللی فیلم فجر دربهمن ۱۳۸۹ به پا خاست و پس از گذر از قلب اروپا(جشنواره فیلم برلین) در آمریکا جانانه

خودنمائی کرد .

افتخار کسب اولین جایزه اسکار برای سینمای ایران آنقدر در ذائقه اهل هنر شیرین است که بهتر است ملامتهای آن دسته ازهنرمندان مخالف را به فراموشی سپرد،زیرا هرچه ما به این مسئله ابعاد سیاسی بدهیم راه نفوذ خود را در جدی ترین عرصه های رقابت هنری از دست می

دهیم واین دقیقاً همان چیزی است که هژمونی فرهنگی غرب به دنبال آن است.

بخش بزرگی از مردم جهان تصویر صحیحی از ایران و ایرانی ندارند زیرا برنامه ریزان هژمونی فرهنگی غرب به دنبال القای نظرخود درباره ایران به

سایر مردم دنیا هستند.

ورسانه های غرب از جمله سینما به دنبال نمایش تصویرمطلوب خود ازایران هستند.تصویری برخاسته از روح سلطه جوومستکبرانه غرب .

تصویری معادل افغانستان وعراق از ایران!

و ساده انگاری است اگر تصور کنیم تصاویر برساخته رسانه های غرب از کشورهای یاد شده دقیقاً معادل عینی وضعیت فرهنگی این دو کشور است.؛کما اینکه تصاویر ایران از دوربین غرب با ایران واقعی متفاوت است.

هژمونی فرهنگی غرب با استفاده تمام عیار از ظرفیتهای رسانههای مختلف ایران را کشوری جنگ طلب معرفی می کند ومردم ایران را افرادی ماجراجو که دغدغه ای جز خشونت و حمله به دیگران ندارند. اما جدائی نادر از سیمین این تصویر هژمونیک را بر هم می زند.مردمان ایران در این فیلم دغدغه ای جز زندگی بهتر ندارند .دراین فیلم حتی سیمین هم که با لجاجت به دنبال مهاجرت از ایران است فکری جز خوشبختی فرزندش در زندگی آتی در سر نمی پرورد. بقیه آدمهای فیلم همفکرشان همین است چطور می توان شرافتمندانه زندگی کرد وسعادت دنیا وآخرت را تأمین کرد. در ایران جدائی نادر از سیمین هیچنقطه منفی خاصی وجود ندارد که موردسؤاستفاده احتمالی قرار گیرد کما اینکه اگر مشکلی هم هست از جنس مشکلات بشر در هرجای کره خاکی است . وحتی اگر مشکل خاصی هم مطرح شود که نمی شود باز هم جای گلایه نیست چون هیچ کدام از ما فکر نمی کنیم که جامعه ایران امروز آرمان شهر مثال زدنی استوهیچیک از مسؤلان کشور هم چنین ادعائی ندارند.

در عوض باید گفت فیلم اصغر فرهادی برای مدتی فرهنگ ایرانی را از هجمه های فرهنگی غرب مصون نگاه خواهد داشت.

اگر حمل بر اغراق نباشد باید گفت جدائی نادر از سیمین با موفقیتی که در جشنواره های جهانی به دستآورد تعادل هژمونی غرب را بر هم زده است و نا جوانمردی است اگر بگوئیم فرهادی فیلمی ساخته است که غربیها خواسته اند و اورا محکوم کنیم که چرا فیلمش در اسرائیل
نمایش داده می شود!

فرصتی که فرهادی دراختیار هنر سینما وفرهنگ کشورمان  قرار داده است نقطه عطفی درریخ رسانه ای کشور است که متأسفانه قدردانسته نمی شود.درهمین روزها در قلب دشمن صهیونیستی ،اسرائیلیها برای دیدن تصویری واقعی از ایران جلوی سینما صف کشیده اند چرا که می خواهند خارج از هژمونی فرهنگی که برایشان تعیین شده به حقیقت جامعه ایران نگاهی بیندازند.

(مطلب زیر بدون دخل وتصرف از وب سایت دویچه وله فارسی نقل می شود.)

اصل خبر به روایت DW:

فیلم
“جدایی نادر از سیمین” پس از کسب اسکار با استقبال شدید مردم اسرائیل روبروشده است. به گزارش شبکه اول تلویزیون آلمان مهم‌ترین علت استقبال اسرائیلی‌ها آن است که می‌خواهندبدانند ایرانی‌ها چه مردمانی هستند.

هفت سینما دراسرائیل بلافاصله پس از اعطای جایزه اسکار به فیلم “جدایی نادر ازسیمین” به کارگردانی اصغر فرهادی نمایش این فیلم را آغاز کرده‌اند. شبکه اول تلویزیون آلمان گزارش می‌دهدکه مردم اسرائیل به سینماهای محل نمایش این فیلم موفق هجوم برده‌اند وبلیت‌های آخر هفته آن نایاب شده است.

پیام صلح و دوستی در یک فیلم

گزارشگر شبکه‌اول تلویزیون آلمان می‌گوید:«در شرایطی که تهدیدهای نظامی مناسبات میان ایران واسرائیل را بحرانی کرده‌است، برای اسرائیلی‌ها خیلی جالب است که ببینند ایرانی‌ها نیز انسان‌هائی عادی هستند و مشکلاتی شبیه آن‌ها دارند.»

یک شهرونداسرائیلی به نام “یارون گلیک”، بعد از تماشای اثر فرهادی گفته است:«دیدن ایران از زاویه نگاه کارگردان این فیلم خیلی جالب است. تو به عنوان اسرائیلی نمی‌دانی که زندگی در ایران چگونه است. و حالا آدم‌های کاملا معمولی را می‌بینی، با مشکلاتی که شبیه مشکلات تو است. همه چیز عادی است و آدم را تکان می‌دهد. هم داستان و هم فیلمنامه خیلی طبیعی هستند.»

اما همه اسرائیلی‌ها از موفقیت کارگردان ایرانی تعجب نمی‌کنند. به‌گفته “داوید مناشری”استاد سرشناسدانشگاه تل‌آویو، میان مردم اسرائیل و ایران به‌صورت تاریخی مناسبات تنگاتنگی وجوددارد. او به خبرنگار شبکه‌اول تلویزیون آلمان گفته است:«مردم ایران صبح ازخواب یدارنمی‌شوند
تا از خودشان بپرسند امروز برای ویران کردن اسرائیل چه‌کار بایدبکنند. انسان‌هاچنین نیستند. آن‌ها

می‌خواهند غذای بچه‌هاشان را تهیه کنند و به خانه ببرند. سیاست تنش‌هائی را برای همه می‌آفریند که

 ضرورتی ندارند.

“تورستن تایشمن” گزارشگر شبکه اول تلویزیون آلمان در ادامه گزارش خود توضیح می‌دهد:

فیلم فرهادی،فضای تازه‌ای را در اسرائیل ایجاد کرده است. در عرصه سیاست، برنامه هسته‌ای ایران بر همه

چیز مقدم است. سیاستمداران اسرائیلی می‌گویند که ایران ممکن است به فکرساختن بمب اتمی باشد.

گمانه‌زنی‌هایی هم درباره حمله احتمالی اسرائیل علیه ایران

وجود دارد. در چنین موقعیتی فرهادی هنگام دریافت جایزه اسکار از فرهنگ شکوهمند و صلح‌آمیزکشورش

گفته است:«من این جایزه را به مردم میهنم تقدیم می‌کنم مردمی که به همه فرهنگ‌ها و تمدن‌ها احترام
 می‌گذارند و دشمنی و تحقیر را نفی می‌کنند»

:: ارسال نظر ::
  نام (اختیاری)
  پست الکترونیک (اختیاری)
  آدرس وبسایت یا وبلاگ (اختیاری)
نظرشما
 
کد امنیتی 
توجه: کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد

www.Dabbagh.ir Copyright © 2012 , All rights reserved.
Email : Info@Dabbagh.irRSS