بازگشت دستنوشته های سال 1392
    < دستنوشته های سال 1392   < دست نوشته ها   < 


ماهواره اینترنت وانتخابات 92

کمتر از یک هفته دیگر پروسه انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری ایران با ثبت نام از داوطلبان شرکت درانتتخابات کلید می خورد. 4

سال پیش در چنین روزهائی شور وهیجان وصف ناپذیری فضای اجتماعی کشور را فراگرفته بود ودرحالیکه انتظارمی رفت حضور

پرشورمردمی به یک جشن ملی بیانجامد برخی از نابخردیهای طرفین پیروز وشکست خورده انتخابات وقایع تلخی را رقم زد که شیرینی آن

حضور شکوهمند را تحت الشعاع قرارداد.فارغ از اینکه مقصران وقایع تلخ آن روزها چه کسانی بوده اند درسی را که درحوزه ارتباطات

جمعی ازماجراهای  آن سال فرگرفته ایم می تواند مارا به درک شرایط امروز تبلیغات وفعالیتهای انتخاباتی بیشتر آشنا کند.

بنا به اقرار تمامی تحلیلگران سیاسی واجتماعی غفلت اساسی از ظرفیتهای افزون رسانه های نوین مانند ماهواره ها و اینترنت درکشورما و

فعالیت کاربران درفضای مجازی یکی از عوامل مهم گسترش درگیریهای پس از انتخابات بود که تایکسال  بعد از آن هم ادامه پیدا کرد.

چند عامل اساسی را می توان درکالبد شکافی این مسسئله موردتوجه قرارداد.اول آنکه هماهنگی کامل وآمادگی جریانهای معارض انقلاب

اسلامی دراستفاده تؤامان از ماهواره واینترنت از قبل از شروع انتخابات جبهه ای جدید در جنگ نرم به وجود آورده بود که کمتر مورد توجه

گردانندگان جریان انتخابات درکشور قرار گرفته بود.درحقیقت عامل دوم همین غفلت مسؤلان مربوطه  کشور از کاربرد رسانه های نوین

درجریان سازیهای فرهنگی واجتماعی این دوره مهم تاریخی است.تمرکز اصلی مسؤلان در سالهای اخیر به جنبه های غیر اخلاقی ماهواره ها

باعث نادیده گرفتن نقشهای دیگر وکارکردهای دیگر شبکه های ماهواره ای شده است .هنوز دیدگاه واقع انگارانه ای از استفاده های مختلف از

ماهواره نزد مسؤلان تأثیر گذار در تصمیم سازی اجرائی مملکت از تکنولوژی ماهواره ای شکل نگرفته بود که اعجاز دیگر عصر ارتباطات

یعنی اینترنت به میدان آمد و بازهم همان نگاه اشتباه درباره ماهواره به اینترنت هم تسری پیداکرد.

راهکارهای شکست خورده ای مانند جمع آوری دیشها از پشت بامها با کاهش پهنای باند به اینترنت هم منتقل شد اما باهمه این تنگناها باز هم

اینترنت وماهواره ها قدرت خودرا نمایان کردند و به تشدید ماجراهای اسف انگیز سال 88 انجامیدند.

خوشبختانه اسفندماه 90  دستور تشکیل مرکز فضای مجازی کشورازسوی رهبرانقلاب نشان داد که اهمیت این فضا نزد عالیترین مقام کشور به

اثبات رسیده است اما تاخیر رئیس جمهوری از عملیاتی کردن این دستورکه تا ماههای دوم وسوم سال91 به درازا کشید و عملکرد ضعیف این

مرکز باعث نگرانیهائی شده است .

اگرچه رئیس این مرکز از جوانان نخبه حوزه فنی مخابرات است اما هنوز همان سیاست محدودسازی اینترنت ادامه یافته است ،هنوز هم کاهش

سرعت ،فیلترینگ وحتی قطع اینترنت دردستور کار است ! وبه طوراختصارمی توان گفت درک لازم جهت استفاده ازاین رسانه  به

وجودنیامده است.بایداذعان کرد که نوع نگاه سخت افزاری وتکنولوژیکال به رسانه ای مانند اینترنت باعث شده است درجنگ مجازی دردنیای

دیجیتال فرماندهی فرهنگی ،اجتماعی را همچنان به دست دیگران بسپاریم ودل به حفرخندق در اطراف شهرمان خوش کنیم .

به هرحال به عنوان یک محقق درحوزه ارتباطات پیش بینی آنکه درانتخابات پیش رو باز هم فضای مجازی را تأثیرگذاربدانیم کار پیچیده ای

نیست اما باید دانست اگر شبکه های اجتماعی نظیرتوئیتر و وبسایتهائی نظیربالاترین مسئله ساز وقایع سال 88 بودند دراین دوره نباید از نقش

سرویسهای ارائه دهنده خدمات صوتی وویدئوئی مثل یوتیوب وسایتهای تحلیلی خبری غافل شد.برخی ازاین سایتها در داخل کشور مدت زیادی

است درحال فضاسازی هستند .

به نظر می رسدبازهم زمان برای سازماندهی وبرنامه ریزی فرهنگی دراستفاده ازاینترنت برای انتخابات امسال ازدست رفتن است اما امیداست

پس از گذشت این دوره و شاید دردولت جدید دربرپاشنه ای دیگر بچرخد و مدیریت فرهنگی از دست مدیران فنی به دست متخصصان  فرهنگی

واجتماعی ورسانه ای  برسد .


:: ارسال نظر ::
  نام (اختیاری)
  پست الکترونیک (اختیاری)
  آدرس وبسایت یا وبلاگ (اختیاری)
نظرشما
 
کد امنیتی 
توجه: کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد

www.Dabbagh.ir Copyright © 2012 , All rights reserved.
Email : Info@Dabbagh.irRSS